Düşünce

Bir Evren İhtiyacı

E. Husserl (Kesin Bilim Olarak Felsefe), J. P. Sartre (Varlık ve Hiçlik), M. Merleau-Ponty (Algının Fenomenolojisi)… Bu filozoflar ve başkaları varlık, hiçlik, fenomenoloji hakkında tartışmışlardır. Batı felsefesinde bu tartışma bir üst seviye aramaktadır ama kanaatimce gerekli zemin zamanın malzemelerini kullandığından ve bu nedenle bugün açısından sağlam tutulamadığından, neredeyse aynı sözler tekrar edilir olmaya başlamıştır. Bu
Devamı

Evrenin ABC’si

Evreni nasıl tarif ediyoruz? Her türlü sorunun cevabı karanlık evrende mi, yoksa bilgi evreninde mi? Bilinmeyen değil, dile getirilmeyen yönüyle kapsayıcı bir konuya açıklık getirmek mümkün mü? Başlıca sorular bunlar. Konuya bilimsel düzlemde bakılabilir, ama isteyen inanca kadar çekebilir. Sonuçta bilinç artıyor; sadece insanlığın değil, bildiğimiz bilmediğimiz her türlü şeyin. Evrenle ilgili bilimsel çözümlemelerde son
Devamı

Bilince Bakış

Bilinç sözcüğüyle güç bulan bütüncül bir bakış bize neler sunabilir? Bütüncül bir bakış açısının hedef olarak düşünülmesi ne anlama gelir? Bu sorulara Bilinç Atmosferi bağlamında eğilelim. Evrenle ilgili bir yapının içindeki Bilinç Atmosferini tasavvur ediyorum. Önce şunu ifade edebilirim. Bilinç ve atmosfer sözcükleri tek başına belirsizlikleri olan ifadelerdir. Atmosfer, ortam, ekosistem vs. ifadeler zaten içine
Devamı

Dünya

Güncel Etik Tartışmalar ve Öneriler

Bugünlerde sürüp giden etik çerçeveli tartışma çevre, insan, savaş, devlet ve politika alanlarında ele alınıyor. Başka ne beklenir ki? Bence ilgi çeken kısmı konulara yeni aşina olan sosyal medya kullanıcılarıyla ilgi. Ama olsun, ne de olsa konu belirli düzeylerde ele alınınca hem daha dikkat çekici oluyor hem de daha ikna edici. Bu bağlamda güncel örnekler
Devamı

Aklî Siyaset ve Güvenlik

Bugün siyaset bizi bir güvenlik sınavına getirdi. Ülkede siyaset milletten medet umuyor, millet ise siyasetten!.. Biz bundan ne anlıyoruz? Neyi eksik veya yanlış yaptık da biz bu duruma geldik? Güvenilir ve yetişmiş insan gücü neden önemli bir sorun? İlk amaç neydi de son noktada bu tablo ortaya çıktı? Antik Mısır’daki eski tasvirler elinde kamçı ile
Devamı

Elitizm, Egemencilik

Elit (seçkin), bir ülkede (veya coğrafyada) fazlasıyla yüklü sermayeye sahip olan ve/veya iktidarı elinde tutan küçük bir insan grubudur. Demek ki sermayesi olacak ve iktidarı etkileyebilecek, böyle bir yapıdan bahsetmekteyiz. Elitist toplum içindeki bu yapıyı bütünüyle hazmetmiş ve hatta sistemini buna göre dengelemiş toplumdur. Elitist, egemenci toplumlardan ayrılır. Egemenler baskın zenginlik ya da zora dayalı
Devamı

Uğraş

Toplumsal Sağlık

Toplumsal sağlık konusuna başka bir pencereden bakacağım. Bireyden yola çıkarak topluma önderlik eden zümrelerin (seçkinlerin) sorumluluklarına, bu konulardaki yanlışlıkların toplumsal sağlığa ne denli etki ettiğini inceleyeceğim. Bu ilişki içinde algı, gerçek, mutluluk, ahlak, hak, politika, kültür gibi temel kavramları iç içe koyarak bir değerlendirme yapacağım.
Devamı

Düzeyden Anlaşılan Ne?

Düzey sözcüğü bir seviyeyi gösterir; kültürde, tartışmada, yaşam kalitesinde önemlidir. Düzeyin artması istenir, ama hangi boyutta? Bu temel soru insanlığın hayalleri ve imkanları ile harmanlanır, toplamından ortaya çıkan bir anlayışa bağlı şekilde doğal bir eşik ile belirginleşir; insan bunu inkar edemez, bu belli bir ölçüdür, kabul edilmeye açıktır. Bu düzey-eşiği bir dirence maruz kalırsa ne
Devamı

İSTİKRAR ve TÜRKİYE

Aslında insanın aradığı istikrardır. Öyle değil mi? İstikrar insanın kendini güvende hissetmesi anlamında doğal bir gereksinimidir. Evinizi düşünün, bir aileniz var ve mutlu, huzurlu yaşamak hakkınız. Aradığınız ne? Birçok şey söyleyebilirsiniz ama aslında hepsini bir başlık altında toplayabilirsiniz: İstikrar. İşyerinde de istikrar ararsınız, sokağınızda bile bu böyle… Ama asıl devletinizin istikrarla yönetilmesini beklersiniz, dünyada insanlık
Devamı

Kavramlar

Gerçeklik

Bu yazı gerçeklik kavramını irdelemektedir. Gerçeklik üzerine titiz olmak gerekmektedir, ama ne kadar? İşini yalanla, mümkün olmayanla görenlerin kime yararı olur? Halbuki insanın motivasyonu bilmekle, öğrenmekle, ilerlemekle, gelişmekle ilgilidir. Zor gelmemelidir, insan aklında bir karışıklığa yol açma potansiyeli olan gerçekle ilgili sistematiğin de bilinmesi gerekmektedir. Ancak zorluklar vardır, kalıcı etkiler de. Eğer insan aklının gerçeklik
Devamı

Dolu ve Boş

Felsefe somut olmayanları daha kolay ele alıp esnetme imkânı veriyor. Başlangıçta boş ve dolu gibi bir konuyu işlemenin ne kadar boş bir iş olacağını düşünebilirsiniz. Ama felsefe böyle bir şey. Başlayalım o zaman… Neresi boş ki? Boş diye bir şey var mı? Evrenin diğer tarafı mı boş? Genişleme sürecinin menzilindeki tarifsiz boyut mu? Belki laboratuvar ortamında
Devamı

Gerçek Ne?

Yola akıldan ve nörondan çıkıp gerçeklerle ilgili tepkimizi ortaya koyana dek ilerleyelim, neler olduğuna bakalım. Kendimizden çok eminiz, özgüvenimiz ortada ama bu yeterli oluyor mu? Hatta toplum olarak gerçeklikler hangi süreçlerde başkalaşıyor? Çok ciddi toplumsal tercihler içinde bulunurken, bireyler seçim yaparken neyi gözetirler? Bireylerin ve toplumların inandıklarını zannettiklerinin nişlerle ilişkisi nedir? Ortadoğu’da niş-inanç-siyaset örgüsü nasıl
Devamı