Kategori: Kentleşme ve Yaşam

Mega-Kentlerin Oluşum Sorunları ve Çözümleri

Bu yazıyı okurken aklınızın köşesinde gelecekte küresel kent olmaya aday İstanbul’u sürekli tutalım. Kendimize, vizyon, planlama, yönetim, liderlik, görünen ve olası sorunlar nedir, diye soralım. Kolaylıkla görebileceğiz ki, düşünce kolajlarına yeterince sahibiz. Acaba gerekli olan irade için kültürel altyapımız mı eksik, yoksa odaklanmada mı güçlük çekiyoruz? Dolayısıyla bu yazı bir ölçüde bize ne olması gerektiğini
Devamı

Post-kapitalizm

Yakın zamanda “Yeni Küresel Devrim” konusunu işlemiştim. Bu devrim sürecinin içinde olduğumuzu işaret etmiştim. Şimdi de post-kapitalizm ve buna bağlı yönetim erkinin yapısını sistemsel olarak ortaya koyacağım. Sürece bakınca şunu görüyoruz, giderek kapitalist bir dünyaya mahkum olduk. Bunun için savaşlar yapıldı, devletler var edildi, bazıları da tarih sahnesinden silindi. Uluslar sistemi ve başka bir sistem
Devamı

Yeni Küresel Devrim

Yakın geçmişe göre yaşamın bu döneminde görülenler bir sonraki dönemlerin ne denli yoğun değişimler içereceğinin de kanıtıdır. Çoğu şeyin değişimini seçebiliyoruz ama göremediğimiz bir alan var ki bu insanlık tarihinde hemen her dönemde oldu, oluyor da. Fransız Devrimi’ni yapanları maddi olarak kimler destekledi, ben bilmiyorum. Destek görmeden yapıldı ise insanlık adına “ne mutlu” diyebiliriz. Konu
Devamı

Bir Koşuşturmacadır Gidiyor

Kent yaşamı: Kalabalıkların toplu taşıma vasıtalarına ve otomobillerin otoyollara hücum etmeleri süreci sabah-akşam periyotlarına endekslenmiş halde. Hızlı konuşan spikerler insanları kent yaşamının temposuna ayak uydurmaları için görev üstlenmişler gibi. Kentte sabah bir yaşam algısıyla başlayıp, akşam uyuklayarak devam ediyor. İthal otomobiller yakıt harcıyor. İthal telefon tuşlarında toplantı randevuları veriliyor. İthal bilgisayarlarda sosyal siteler, ekranlarda borsa
Devamı