Kategori: Muttaki

Pagandan Muttakiliğe

Latince pagus kırsal kesim, köylü ve cahil anlamına gelir. İngilizce peasant ve Fransızca paysan da buradan türetilmiştir. Romalı aristokrasi karşısındakini aşağılamak için “köylü” anlamına gelen “pagan” derdi. Bugün refah seviyesi yüksek kesimlerin bir kısmı, her ne kadar saygı duyuyor görünse bile inanan kesime bir köylüymüş gibi bakmaktadır. Onlara göre inanç sahipleri cahillerdir, insan olmanın gücüyle
Devamı

Muttakilik Yolu

Okullarda öğrendiklerimiz bilmemiz gerekenler değil mi? Çok basit ve geçerli olanlar anlamamız gerekenler değil de nedir? Günlük yaşamın başarısını inkar edebilir miyiz? Yaşamla gerçek arasında büyük bir kopukluk mu var? Kültürümüzde neden farklı bir anlatım ve dil var? Farklılık neden bir istismar konusu olabiliyor? Size farklı düşünceleri bütünleştirecek bir anlatımla çok kapsamlı ve derin bir
Devamı

Bilinç Atmosferi

Genel İdrakle ilgili yazılarımı ve belli başlı soruların cevaplarını bu başlık altında toplayacağım. Bu yazının bütünlüğü günden güne gelişecektir. “Bilinç Atmosferi” nedir? Bir tür manevi atmosferdir. Kanıtı kendinde veya te’vili kendi içinde bir anlatım tarzı, iddiası ve ispatı kendi içinde olan bir soru-cevap çözümlemesi, tıpkı benim, sizin, ötekinin bildiği, düşündüğü gibi… Bu bir insanın etrafına
Devamı

Kuramsal Muttakilik

Bu metin “MUTTAKİLİK” adı altında ifade edilen düşünce yapısının kuramını içermektedir. Bir tür temel doküman niteliği taşımaktadır. A. Giriş Muttakilik kuramsal bir düşünce sistemidir. Mistik, tasavvufi ve sufist bir akım değildir. Ancak bunlardan yararlanır. Daha çok insanın yaşadığı zamana ve geleceğine bağlı düşünsel çerçeve ile ilgilenir. Yaşadığı zamanın içinde ise güncel meselelerin yüklerinden kendini alıkoyar.
Devamı